Cookies là gì?

Cookies là một đoạn dữ liệu có dung lượng rất nhỏ, được tạo ra bởi website khi người dùng truy cập và được lưu trên trình duyệt (firefox, chrome,… )của người dùng.

Trên hệ thống của MasOffer, cookies được sử dụng để đánh dấu truy cập của người dùng. Khi người click vào link affiliate mà Publishers giới thiệu thì cookies của Publishers sẽ được lưu trên trình duyệt của người dùng. Trong thời hạn Cookies còn hiệu lực, người dùng mua hàng thì đơn hàng sẽ được tính hoa hồng affiliate cho Publisher.

Tùy theo quy định của từng shop mà thời gian cookies có hiệu lực là khác nhau, thường là 30 ngày.

Ngoài ra, cookies còn bị ảnh hưởng bởi luật ghi đè cookies (ghi đè bởi các kênh truyền thông khác của nhà cung cấp như retargeting từ FB, Google….)

 

Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này?

Bài viết liên quan