Thế nào là luật đơn hàng đầu tiên và luật click cuối?

First click:

Sau khi đơn hàng đầu tiên trong 30 ngày hiệu lực của Cookies xảy ra và thành công, máy của khách hàng sẽ không còn cookies nữa.

Last click:

Nếu khách hàng click vào một link quảng cáo khác của hệ thống thì hoa hồng sẽ được tính cho người quảng cáo cuối cùng.

 

 

 

Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này?

Bài viết liên quan