Hoa hồng của tôi có bị trừ VAT hay thuế TNCN không?

Có. Đối với Doanh nghiệp sẽ có hóa đơn. Đối với cá nhân có doanh thu từ 2 triệu VNĐ trở lên sẽ giữ lại 10% để nộp thuế.

Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này?

Bài viết liên quan