Tôi muốn biết đơn hàng phát sinh từ Shop nào?

Bạn có thể kiểm tra đơn hàng phát sinh từ Shop nào bằng cách:

Cách 1: vào Báo cáo đơn hàng, xem Thông tin đơn hàng ở phía dưới cùng của trang

Cách 2: Vào Báo cáo hiệu quả và tìm kiếm đơn hàng theo điều kiện lọc mong muốn.

Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này?

Bài viết liên quan