Làm sao để đo đếm hiệu quả của chiến dịch?

Bạn vào phần báo cáo trên menu trong hệ thống, lựa chọn Báo cáo Hiệu quả. Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy các báo cáo theo thời gian: Hàng tuần, Hàng tháng, Hàng ngày với các kết quả lượt hiển thị, lượt click, Tỷ lệ CTR, sự chuyển đổi, Hoa hồng.
– Báo cáo hiệu quả, sau khi bạn lựa chọn khoảng thời gian và các điều kiện lọc khác, bạn sẽ nhìn thấy kết quả đạt được theo từng thời gian chạy chiến dịch.
– Báo cáo đơn hàng, sau khi lựa chọn khoảng thời gian muốn xem và các điều kiện lọc mong muốn khác, bạn sẽ nhìn thấy kết quả của tất cả các đơn hàng phát sinh trong khoảng thời gian bạn lựa chọn.

Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này?

Bài viết liên quan