Ngày bao nhiêu hàng tháng tiến hành thanh toán?

Hoa hồng sẽ được thanh toán khi bạn đạt từ 200,000VNĐ trở lên và sẽ được thanh toán vào ngày 20 của tháng X+1 khi bạn phát sinh doanh thu vào tháng X.

Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này?

Bài viết liên quan