Sau khi có đơn hàng phát sinh thì bao lâu thông tin được hiển thị trong Báo cáo?

Hệ thống Masoffer cần có thời gian để đồng bộ dữ liệu với các đầu shop khi có phát sinh đơn hàng, nên thông thường sau khi có đơn hàng phát sinh, bạn vui lòng chờ trong khoảng 10-15 phút để thông tin hiển thị trong Báo cáo đơn hàngBáo cáo hiệu quả.

Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này?

Bài viết liên quan