Tại sao đơn hàng của tôi chưa được duyệt dù đã hiển thị trên báo cáo?

Sau khi các đơn hàng được đặt mua thành công, trên hệ thống báo cáo sẽ hiển thị ở trạng thái chờ duyệt. Đến kỳ đối soát ngày 18 hàng tháng, trạng thái của đơn hàng sẽ được cập nhật là Phê duyệt – Approved hay Từ chối – Reject hay chờ duyệt – Pending.

Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này?

Bài viết liên quan