Thời gian duyệt để được chạy các chiến dịch là bao lâu?

Các yêu cầu chạy chiến dịch sẽ được Account Manager duyệt dựa trên thông tin traffic bạn cung cấp cho Masoffer sau khi bạn đăng ký chiến dịch. Thời gian không quá 24h.

Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này?

Bài viết liên quan