Tôi bị quên mật khẩu?

  • Bạn cần truy cập vào phần “Quên mật khẩu”: https://pub.masoffer.com/lost-password
  • Nhập email đăng ký tài khoản
  • Một liên kết khôi phục mật khẩu mới sẽ được gửi đến email của bạn, bạn vui lòng click vào link được gửi và nhập mật khẩu mới.

 

Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này?

Bài viết liên quan