Tôi có thể dùng chung 1 tài khoản ngân hàng để nhận hoa hồng cho nhiều tài khoản Publisher không?

Có. Bạn có thể dùng chung một tài khoản ngân hàng để nhận hoa hồng thanh toán hàng tháng cho nhiều tài khoản Publisher.

Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này?

Bài viết liên quan