Tôi không nhận được email kích hoạt?

Hiện tại hệ thống MasOffer sẽ tự động kích hoạt tài khoản cho bạn, bạn không cần phải kích hoạt qua email hoặc số điện thoại.

Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này?

Bài viết liên quan