Tôi tự mua hàng qua link Affiliate của mình thì có được tính hoa hồng không?

Bạn tự mua hàng qua link Affiliate của mình và đơn hàng mua thành công sẽ được tính hoa hồng như bình thường ngoại trừ chiến dịch Lazada nếu bạn mua với số lượng lớn và Lazada nghi ngờ bạn đang có hoạt động đầu cơ mua đi bán lại thì đơn hàng sẽ không được tính kết quả.

Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này?

Bài viết liên quan